Ảnh thư giãn: “Hà Lội”- mùa vắng những cơn mưa!

Tác giả: FB Phan Tung Cheng

KD: Theo FB Phan Tung Cheng, Cục Nghệ thuật biểu diễn đang cân nhắc việc đưa bài hát “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” vào danh sách những ca khúc cấm lưu hành vì “nội dung bài hát không theo kịp thời đại”!  😀   😀   😀
.