Giận…

Tác giả: KD/KD  (Ảnh bạn Nhật Long- 10b CVA- chụp)

KD: Thơ khi còn trẻ/ Ảnh thời đã già/ Bao nhiêu là kỷ niệm/ Cay đắng vẫn … nở hoa  😀

———-

  Có lúc đã muốn quên nhau
  Con tim đỡ mỏi đỡ mệt
  Cho lòng đỡ khổ đỡ sầu
  Mặc tình đứng ngả thương đau

  Một mình con đường lẻ bóng
  Mây chiều cũng lẻ loi bay
  Tóc buồn tóc rũ hao gầy
  Biển cồn sóng bạc dâng đầy

  Không còn gương soi mỗi sáng
  Phấn son biếng lược biếng cài
  Buồng cau ngoài sân vàng oải
  Lá trầu héo rũ vì ai  

  Không còn đợi chờ điện thoại
  Lang thang con gió sớm mai
  Đóa hồng vườn bên khẽ cựa
  Hương buồn loang suốt ngày dài

  Đã tưởng lòng chỉ còn lại
  Tàn tro quá khứ nhạt phai
  Âm thầm con thuyền biển vắng
  Mênh mang khúc hát thuyền chài

  Lá thư ngày xưa nét bút
  Yêu thương dội sóng ngực ai
  Con chữ lung linh tha thiết
  Trắng đêm đâu thấy đêm dài

   Dải lụa chị hai Kinh Bắc
   Non ngàn thác đổ thung sâu
   Chữ tình gió mưa chẳng quản
   Pha sương nắng bạc dãi dầu

   Bất ngờ tiếng chuông điện thoại
   Nhớ nhau, ai gọi cho ai…
   Giọng thương giọng đợi đan cài
   Không gian hai đầu khắc khoải
   Thuyền xưa đâu đậu bến mai

    Lại thấy bình yên trở lại
    Soi gương thấy bóng thấy hình
    Đâu đó một nụ cười xinh
    Cành xanh nảy chồi lá biếc
    Tiếng đời gọi đời da diết

    Con tim
    Đã lại phục sinh…