Tướng tá thời… kim tiền

Tác giả: theo FB Dao Dam

.Trước đây nói đến TƯỚNG là nói đến phẩm hạnh cao sang, tài đức vẹn toàn, còn ngày nay, nói thật, nhiều tướng chẳng dám tự hào với bạn bè, chẳng dám tự hào với đồng nghiệp, thậm chí với cả cấp dưới mà chủ yếu chỉ để huyênh hoang ngoài đường, bịp lòe thiên hạ. Rõ là TINH TƯỚNG và BẨN TƯỚNG (Dao Dam).

.KD: Buồn cho đất nước, cho dân tộc này quá. Đất nước này, dân tộc này đã có lỗi lầm gì mà “nở” ra quá nhiều sâu mọt thế này, thưa ông Mác, ông Lê Nin?

.Title bài chủ Blog xin đặt  😀

*Khi bài viết này đưa lên FB, bạn đọc Sơn Vũ có trích dẫn mấy câu thơ. Đọc mà đau. Xin đăng nguyên văn:     

Không có họng súng nào chĩa về phía các anh
Đất nước đang hoà bình xây dựng
Những sỹ quan cấp tướng
Bị ” hy sinh” bằng đạn bọc đường.

Bị quỷ đô la cướp mất linh hồn
Bị nhiễm khuẩn hư danh bại não
Quên hết nhân dân mình đang đói cơm, rách áo
Quên hết đồng đội mình chưa tìm thấy cốt xương !

Không ra chiến trường, không tiếng đạn bom
Tướng vẫn chết – chưa bao giờ nhiều thế
Thà chết vinh trên biên cương súng nổ
Đừng tự bắn mình bên miệng hố lợi danh.

29-7-2018
(fb Hữu Thắng Nguyễn)

——————

Thời gian gần đây, “ung nhọt” đã bị phát hiện trong lực lượng vũ trang với những bậc quân hàm cao đến kinh hoàng. Sờ vào đâu là thấy tai ương ở đó, sờ vào lĩnh vực nào cũng thấy sự cố. Ở tầm vĩ mô: có, ở tầm vi mô: có… Nhà nước cứ đi lần theo từng vụ việc thế này, dẹp loạn khắp nơi thì làm sao xuể, có khi phải sử dụng lại sức dân, sử dụng “phương pháp đấu tố” cải tiến thì mới nhanh dẹp loạn!

Trước đây nói đến TƯỚNG là nói đến phẩm hạnh cao sang, tài đức vẹn toàn, còn ngày nay, nói thật, nhiều tướng chẳng dám tự hào với bạn bè, chẳng dám tự hào với đồng nghiệp, thậm chí với cả cấp dưới mà chủ yếu chỉ để huyênh hoang ngoài đường, bịp lòe thiên hạ. Rõ là TINH TƯỚNG và BẨN TƯỚNG.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, mũ và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bộ vét
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Cho đến 30/4/1975 Quân đội NDVN chỉ có 36 tướng và các tướng lĩnh đều là “Tướng chiến trường” tức là tướng chỉ huy, vào sinh ra tử, bài binh bố trận, xông pha trận mạc. Hiện nay, theo quy định, Quân đội nhân dân có tới 415 tướng, thôi thì đủ loại: tướng văn phòng, tướng ca hát, tướng văn học, tướng bác sĩ, tướng giáo sư, tướng phục vụ (lo ăn ở, xe cộ, diễn văn cho tướng khác…), nhiều tướng chắc chưa tốt nghiệp nổi một khóa điều lệnh, tay chào như mai rùa, chân đi nghiêng ngả (xem trên truyền hình thì thấy rõ).

Trong cuốn “Hồ Chủ Tịch với các lực lượng vũ trang nhân dân”, Nhà xuất bản QĐND, năm 1962, tại trang 65 có viết về Phẩm chất người Tướng theo quan niệm của Hồ Chí Minh là “Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung”. Rõ ràng, Bác Hồ đã đặt yêu cầu chữ Trí tức là TÀI đối với Tướng lên làm đầu, tướng thì phải có Tài, tài một cách toàn diện quân sự, chính trị, hiểu biết sâu rộng về văn hóa, khoa học, kỹ thuật…Năm phẩm chất còn lại đều xoay quanh chữ ĐỨC. Dũng là can đảm, dám hy sinh mọi lợi ích thuộc về mình, kể cả hy sinh tính mạng; Nhân là phải phát huy tối đa phẩm chất con người, phải có tự trọng, liêm sỉ, yêu thương; Tín là phải được mọi người tin cậy, nói và làm song hành, không lừa đảo; Liêm là trong sáng, không tham lam kể cả của cải, sắc đẹp, chức quyền, kể cả không tham sống khi vào trận; Trung là trung thành, trung thực, nhất quán, trước sau như một.

Bây giờ, trước khi phong tướng cần bắt các tướng tương lai “trả bài” thi, học thuộc và thực hành thử thách. Hãy trả lại giá trị phẩm hạnh đích thưc cho Tướng lĩnh.

Các tướng bị xử lý lần này, hầu hết đều quê ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ, tướng Nguyễn Thanh Hóa quê ở đất võ Bình Định! Việc xử lý các tướng đã thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước trong việc không có vùng cấm khi xử lý với cán bộ vi phạm, dù ở cấp nào nhưng cũng thấy BUỒN và CHẠNH LÒNG.

Các tướng “yêu quý” của tôi ơi, Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Lê Văn Minh, Bùi Xuân Sơn, Phương Minh Hòa, Nguyễn Văn Thanh… hà cớ gì mà các tướng lại như vậy?