Tri kỷ ơi!

Tác giả: KD/KD

———————-

                                         Viết cho ngày 18/6…..

                     

                     Ta đã đi cuối đất cùng trời

                      Để tận cùng trời cuối đất gặp nhau

                      Rưng rưng lạ lẫm

                      sương trắng một mầu

                      Bàn tay trong bàn tay run run nắm chặt

 

                      29 năm nổi trôi được mất

                      Đen trắng cuộc đời

                      bẽ bàng nhân thế

                      Ở hai đầu không gian quạnh quẽ

                      Có đêm nào thao thức nhớ nhau Tiếp tục đọc