Người Do Thái đọc sách- dân tộc vĩ đại

Tác giả: theo FB Phạm Khuyên

.KD: Bạn bè gửi cho mình cip này- về sự đọc của người Do Thái- một dân tộc vĩ đại mà nhiều dân tộc khác phải ngước nhìn, kính nể. Xem mà xúc động. Đến bao giờ người Việt mình có văn hóa đọc từ bé thơ, như một thứ Đạo nhỉ.

Còn giờ thì toàn dân đọc …smartphone. Mình thú thực, “dị ứng” nhất là bạn bè hẹn đi cafe, đang ngồi trò chuyện với nhau, người đối diện giở di động ra đọc đọc, cứ như trên đời này chỉ có họ với cái máy di động. Rất thiếu văn hóa. 

———————

Clip đó đây: