Em tắm mưa…

Tác giả: theo FB Xuân Thủy

.KD: Trời HN đang mưa to. Bắt gặp bức ảnh này- em cũng đang tắm mưa. Thương quá. Yêu quá. Xin đăng để lòng cũng được nhẹ nhõm hơn những ngày này  😀