Tin nhắn …

Nb Quốc Ấn Mai:

GIÁO DỤC NƯỚC MÌNH

Sáng nay người quen gửi tôi tin nhắn này (ảnh). Tôi định viết nhiều nhưng lại thôi, có lẽ cái tin nhắn ấy đã đủ thể hiện mọi thứ. Đến chốn nghị trường mang tên Diên Hồng thiêng liêng còn như vậy thì nói gì nơi khác…

Nelson Mandela từng nói: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất bạn có thể dùng để thay đổi thế giới.”

Và chúng ta có một hệ thống cực mạnh để… tự hủy diệt chính mình.

Xuống hố cả nút!

Nhanh thôi!