Sự khác biệt giữa Chu Hảo và Nguyễn Đình Hương ở đâu?

Tác giả: theo FB Lưu Trọng Văn

Có sự khác biệt không nhờ nhờ chút nào giữa những người như cụ Hương và những người như cụ Chu Hảo. Đó là cụ Hương muốn bảo vệ chế độ và vai trò lãnh đạo của đảng tuyệt đối. Cụ tin yêu CNXH và CNCS tuyệt đối. Mọi việc đối với cụ là đấu tranh với cái xấu để kiện toàn chế độ và đảng.

Rất tốt thôi. Cụ Chu Hảo cũng bằng mọi cách để làm điều đó. Nhưng cụ Chu Hảo nhận ra rằng, không thể áp đặt theo chủ quan được, đảng muốn lãnh đạo phải chính danh tức qua bầu cử chọn lựa dân chủ. Cụ Chu Hảo nhận ra rằng muốn có dân chủ và quyền con người và phát triển quốc gia hùng cường phải nâng cao dân trí, dân khí dựa trên nền tảng thể chế có kiểm soát công khai minh bạch bởi tam quyền phân lập và đa đảng.

KD: Đọc bài này, mình không khỏi buồn cười. Vì mình cũng rất quý trọng cụ Nguyễn Đình Hương- cũng là người hiếm của guồng máy chính trị

Nhưng dù tốt, thì cả hai rất khác nhau

Cụ Hương vẫn tư duy cũ, nhận thức cũ.

Còn bác Chu Hảo thì tư duy trẻ, nhận thức mới, phù hợp xu thế văn minh của thế giới hiện đại. Cho dù bác đang được đội nhiều cái mũ “cũ” đầy gai nhọn 😀  😀  😀

  • Khi đưa bài này lên FB, các bạn đọc còm tiếp tục so sánh buồn cười quá. Xin trích vài cái còm khiến chủ Blog ko nhịn được 😀

-Một cụ thì lắm mồm (ám chỉ cụ Nguyễn Đình Hương), cụ kia (ám chỉ cụ Chu Hảo) thì fan lắm mồm  😀

-Cụ Chu Hảo thì đi tiên phong về IT. Cụ Nguyễn Đình Hương thì mù tịt  😀

-Hai cụ tóc đều bạc trắng, nhưng cụ Chu Hảo thì trẻ trung, phơi phới, cụ Nguyễn Đình Hương thì khổ hạnh, già “lua”  😀

—————-

Gã yêu mến cả cụ Chu Hảo và cụ Nguyễn Đình Hương vì cả hai đều yêu nước, thương dân. Cả hai tuy làm quan nhưng cơ bản là trong sạch.( Ở nước gã không thể có quan to mà trong sạch hoàn toàn). Cả hai đều tỏ ra khinh ghét bọn đồng nghiệp quan tham, quan bẩn, quan ăn cướp ngày lẫn đêm. Cụ Hương từng dám tuyên bố về chống tham nhũng; đánh rắn phải đánh dập đầu.

Chưa hết, cả hai đều chống Tàu cưỡng chiếm lãnh thổ, lãnh hải của tổ tiên.

Vậy thì, vì lẽ gì cụ Hương, nguyên phó ban tổ chức TW đảng, một người nổi tiếng chính trực, tử tế, lại lên án, phê phán cụ Chu Hảo một người cũng nổi tiếng chính trực, tử tế?

Khó quá cho sự đột phá vượt lên của nước gã khi chính người mà gã công nhận là tử tế lại … choảng nhau.

Lý do ư?

Dễ!

Có sự khác biệt không nhờ nhờ chút nào giữa những người như cụ Hương và những người như cụ Chu Hảo. Đó là cụ Hương muốn bảo vệ chế độ và vai trò lãnh đạo của đảng tuyệt đối. Cụ tin yêu CNXH và CNCS tuyệt đối. Mọi việc đối với cụ là đấu tranh với cái xấu để kiện toàn chế độ và đảng.

Rất tốt thôi. Cụ Chu Hảo cũng bằng mọi cách để làm điều đó. Nhưng cụ Chu Hảo nhận ra rằng, không thể áp đặt theo chủ quan được, đảng muốn lãnh đạo phải chính danh tức qua bầu cử chọn lựa dân chủ. Cụ Chu Hảo nhận ra rằng muốn có dân chủ và quyền con người và phát triển quốc gia hùng cường phải nâng cao dân trí, dân khí dựa trên nền tảng thể chế có kiểm soát công khai minh bạch bởi tam quyền phân lập và đa đảng.

Đụng nhau nẩy đom đóm.

Phản đảng, diễn biến hoà bình, suy thoái chính trị là đây.

Ai trúng, ai sai?

Gã không bình, không quy kết. Riêng gã cho rằng, điều quan trọng nhất lúc này là đất nước này đảng nào lãnh đạo cũng được miễn là kinh tế phải tuân thủ luật chơi tử tế trước đã. Góc nhìn khách quan khi kinh tế nước gã đang ráng đi theo đường ray của CPTPP và EVFTA thì thể chế, đảng phái,dân quyền, dân sinh sẽ bị điều chỉnh bởi luật chơi này.

Cứ hẵng rứa đã. Vì vậy thưa các cụ lão thành cách mạng đáng kính như cụ Nguyễn Đình Hương, theo một kẻ thường dân như gã, thì lúc này kẻ nào phản động, suy thoái chính trị trước hết chính là kẻ vì lợi ích nhóm liên kết trong ngoài đang chống phá đẩt nước đi theo đường ray hoà nhập kinh tế tử tế, văn minh mà các hiệp định CPTPP và EVFTA đã thiết kế.

Dạ vâng, ở tiêu chí này thì cụ Chu Hảo lại là rất chi cách mạng đấy ạ.