Ảnh đẹp: Thánh thiện

Tác giả: Lê Thanh Dũng sưu tầm

.KD: Bạn bè gửi cho bức ảnh sinh 05 tuyệt diệu này. Người ta bảo xác suất sinh 5 là 1/55 triệu

.Gương mặt người mẹ trẻ thật thánh thiện, và những đứa trẻ- như những thiên thần nhỏ vây quanh.Xin đăng lên để bạn đọc thư thái