Đà Nẵng: Có “thay máu” nổi một chính quyền từng phục vụ cho ăn cướp?

Tác giả: FB Hoàng Hải Vân

Khi 2 vị cựu Chủ tịch UBND thành phố bị khởi tố, người ta mới thấy rõ ít nhất là trong 2 nhiệm kỳ chính quyền Đà Nẵng là chính quyền phục vụ cho ăn cướp, và lực lượng chính trực trong chính quyền này chỉ là thiểu số hoàn toàn không đủ sức làm bất cứ thứ gì để xoay chuyển tình thế.

Cả một hệ thống chính trị từng bị tê liệt biến thành “đầu sai” của ông Nguyễn Bá Thanh và đồng đảng của ông ta. Bằng chứng là hệ thống này không có bất kỳ động thái đấu tranh nào chống lại tình trạng tiêu cực mà sau này Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan bảo vệ pháp luật của Trung ương phát hiện.

KD: Đọc cái title bài đã thấy kinh. Đúng là cả “một hệ thống chính trị tê liệt” bởi sự lũng đoạn tài tình. Còn giờ, “lá rách” thay… “lá nát”  😀  😀  😀

Vì sao, phải đến hôm nay, khi mạng XH phát triển, nhiều sự thật ở Đà Nẵng- “t/p đáng sống” mới được phơi bầy? Kinh sợ tội ác nhân danh quyền lực!

————  

Tôi thành thật xin lỗi những cán bộ chính trực ở Đà Nẵng đã phải nhịn nhục giữ sự trong sạch của mình để làm tất cả những gì có thể làm được nhằm chống chọi với thế lực đen tối lũng đoạn chính quyền suốt mười mấy năm qua. Khi 2 vị cựu Chủ tịch UBND thành phố bị khởi tố, người ta mới thấy rõ ít nhất là trong 2 nhiệm kỳ chính quyền Đà Nẵng là chính quyền phục vụ cho ăn cướp, và lực lượng chính trực trong chính quyền này chỉ là thiểu số hoàn toàn không đủ sức làm bất cứ thứ gì để xoay chuyển tình thế.

Tiếp tục đọc