14 hành vi vi phạm luật An ninh mạng dễ mắc phải, kể từ 1.1.2019

Tác giả: theo Thanh niên
.
KD: Bắt đầu từ 1/1/2019, Luật An ninh mạng bắt đầu có hiệu lực. Xin đăng bài viết này lên để bạn đọc tham khảo, chia sẻ, nhằm tránh những sự vi phạm đáng tiếc
——————- 
Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người để gây rối; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác… là những hành vi vi phạm luật An ninh mạng.
14 hành vi vi phạm luật An ninh mạng dễ mắc phải, kể từ 1.1.2019
Để tránh vi phạm Luật An ninh mạng (có hiệu lực từ 1.1.2019), người dân cần lưu ý đến các hành vi sau sẽ bị xử lý nếu vô tình phạm phải: