Mềnh ăn cưới

KD: Trưa nay, mềnh đi ăn cưới (không phải ăn mít tố nữ đâu nhá)  😀  . Lọt vào giữa Hội đồng hương Thanh Chương (Nghệ An), bạn bè của thầy giáo dạy Luật của mềnh 😀  😀  😀  .  Chàng ngồi bên cạnh hóa ra là Nguyễn Xuân Thắng,  Giám đốc Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh. Và thế là câu chuyện bỗng xung quanh chuyện lý luận, chuyện thống tham nhũng. Vui ơi là vui  😀