Mít “tố nữ” và văn hóa “chưa chín”

KD: Chết cười. Mấy hôm nay trên mạng truyền đi như chong chóng clip này- bà Trưởng ban Tuyên giáo t/p HCM ngồi ăn mít rất hồn nhiên (như giữa chợ) trong cuộc họp mà Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đang nói.

Mình vừa buồn cười, vừa thấy ngượng, cũng không nỡ, vì miếng ăn vốn là thứ dễ bản năng. Rồi lại nghĩ- hay bả đi hoạt động sớm quá, nên mẹ không kịp dạy dỗ? Chứ phận làm đàn bà, thì càng cần phải ý tứ, tế nhị trước chuyện ăn uống mà

Nhưng xét cho cùng, lỗi tại cậu bày mít. Ai bảo bày cái đĩa mít tố nữ chín thơm lừng trước mặt bả, khiến bả ko kiềm chế được, cứ nhem nhẻm, nhem nhẻm chén, trong khi Chủ tọa phát biểu ngồi ngay cạnh.

Mít tố nữ hóa ra tố… văn hóa “chưa chín”  😀  😀  😀

——————