Đừng chụp mũ theo lối “cưỡng từ đoạt ý”

Tác giả: Tô  Văn Trường

Thủ tướng Winston Churchill đã từng nói “To improve is to change; to be perfect is to change often”. (Nếu tự con người không thay đổi quan điểm theo năm tháng thì chẳng thể tự hoàn thiện được mình). Khổ nỗi là các vị lãnh đạo và giới truyền thông nước ta cứ nói nửa vời, theo kiểu mù mờ, “Tự diễn biến”…”Tự chuyển hóa” thì diễn biến và chuyển hóa theo chiều hướng nào? Dù tự diễn biến hay chuyển hóa, tốt hay xấu cho đất nước mới là điều quan trọng. Nước nào, chế độ nào, thời kỳ nào mà chẳng có “chuyển hóa” và cần phải, “chuyển hóa”! Thành thử mấy cụm từ, mấy khái niệm ấy chẳng có tội tình gì trở thành những cụm từ và khái niệm mang ý tiêu cực, bị dùng để đe dọa và khép tội những công dân có trách nhiệm (Tô Văn Trường).

KD: Vừa từ Thái Bình, quê chồng lên Hà Nội, mình nhận được bài viết này của tác giả Tô Văn Trường. Cái việc “chụp mũ” không hề mới, vì nó là “thói quen” của quyền lực quen cai trị tinh thần con người trong một XH thiếu dân chủ. Nhưng sự chuyển động của Đất nước hướng tới thế giới văn minh hiện đại, sự phát triển của IT rất cần những tiếng nói làm sáng tỏ “nội hàm” của những khái niệm “ngáo ộp” nhưng thật ra lại rất… mù mờ, cảm tính, thiếu khoa học

Chỉ khi nào pháp luật được thực sự độc lập, thượng tôn, với một thể chế quản trị thực sự chuyên nghiệp, văn minh, thì XH sẽ dần dần phải mất đi những “chiếc mũ ngáo ộp” kiểu này  😀

—————–

Hồ Chí Minh đã dạy: Phải có tự do tư tưởng. Mọi người được tự do phát biểu ý kiến kể cả ý kiến trái với cái chung. Những ý kiến trái chiều đó phải được tôn trọng, đưa ra tranh luận đối chiếu với thực tế, như thế là cùng nhau đi tìm chân lý.

Thế nhưng, lâu nay chúng ta đang sống trong thế giới biến đổi không ngừng. Công thức cho sự thành công của ngày hôm qua hầu như chắc chắn sẽ là công thức cho sự thất bại của ngày mai” (Michael Hammer). Trong thế giới đầy biến động đó, nước Nga và Đông Âu đã từ bỏ lý thuyết của thể chế CNXH Liên Xô cũ. Cộng sản Trung Hoa thì chuyển sang chủ nghĩa dân tộc. Trump hướng theo “American first”, nước Anh cũng Brexit. Ngay cả Putin cũng tuyên bố ủng hộ lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông vv…Những điều đó, buộc chúng ta phải luôn ở tư thế sẵn sàng để đón đầu những cơ hội thuận lợi mang lại lợi ích cho dân, cho nước và để đương đầu, vượt qua mọi thách thức do sự thay đổi ấy tạo ra. Tiếp tục đọc