Dì Duyên đi khiêu vũ với Bố Mèo

KD: Hi…hi… Hôm qua, mùng 06 Tết ta, cả họ hàng nhà mềnh lại tập trung ăn mừng nhà mới cậu em con Dì ruột. Mềnh cũng váy áo xúng xinh như đi … khiêu vũ. Và “vu” cho Bố Mèo thế này đây  😀  😀  😀