Cái mạch thì không bắt. Lại đi … ấn cái tym

Tác giả: Thơ L- Q (ảnh sưu tầm)- theo FB Nguyễn Thị Nhâm

.KD: Đúng là Cái mạch thì không bắt. Lại đi ấn cái tym 

.Title bài, chủ Blog tạm đặt cho phù hợp  😀

——————-  

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi
Sáng nay thấy bồi hồi
Đứng ngồi không yên nữa
Sao tim đập loạn xạ
Ta đi khám xem sao
Bác sỹ hỏi thế nào
Đau ở đâu thế hả
Em bảo rằng nhớ Má
Nên hồi hộp quá cha

Tiếp tục đọc