Thương Cuội và Cuội đáp

Tác giả:  Vũ Quần Phương và Lê Thanh Dũng

KD: Chết cười. Hôm nay Ngày Cá Tháng 4, bạn bè gửi cho hai bài thơ này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Chúc mừng 1-4 Kỉ niệm ngày sinh Cuội:

 “Hẹp bì bơ đầy thú Kuoi…Hẹp bì bơ đầy thú Kuoi”

——————- 

Trung thu trăng sáng khắp trời

Cuội ơi, sao Cuội phải ngồi gốc đa

Đêm khuya mình Cuội trông nhà

Trời im như cánh đồng xa vắng người

Đâu ai cắt cỏ trên trời?

Đâu ai cưỡi ngựa đi mời quan viên?

Trung thu nào bánh nào đèn

Chúng em phá cỗ trăng chen với người

Ngẩng lên thương Cuội góc trời

Đêm trung thu lặng lẽ ngồi giữ trăng!

—————-

CUỘI ĐÁP

Tác giả: Lê Thanh Dũng

“Trung thu trăng sáng khắp trời

Cuội ơi, sao Cuội phải ngồi gốc đa”

Cám ơn các bạn gần xa

Nay xin cho Cuội nói ra thật lòng

Cuội đâu có được ngồi không 

Cuội xuống hạ giới chạy nhông suốt ngày

Nào làm Biên tập báo đài

Nào làm Dự án ngắn dài khắp nơi

Còn làm cố vấn trồng người

Dạy ăn dạy nói dạy chơi đêm ngày

Dạy viết báo cáo cho hay

Dạy thanh minh dạy giãi bày nọ kia

Ngày rằm Cuội vọt lên trăng

Giả buồn giả khổ Cuội nằm gốc đa

Còn ai cứ hát cứ ca.

Cuội chỉ là Cuội thôi mà có chi…

****1-4 Kỉ niệm ngày sinh Cuội

 “Hẹp bì bơ đầy thú Kuoi…Hẹp bì bơ đầy thú Kuoi”