Sức khỏe ông Tổng- Chủ: Đang phục hồi… và “cái lò của Nhân dân”

Tác giả: FB Lưu Trọng Văn

Khi mà truyền thông nhà nước không có bất cứ thông tin nào về sức khoẻ của ngài chủ tịch nước đang công cán ở Kiên Giang – nơi Nguyễn Thanh Nghị con trai đồng chí X là chúa tỉnh thì dân chúng phải chộp thông tin lề… mạng thôi.

…Chuyện bà con quan tâm sức khoẻ ngài chủ tịch trong lúc lò của ngài đang cháy chưa rực là chuyện cần ghi nhận lòng dân muốn quá rồi, sốt ruột quá rồi cần tống hết bọn quan tham vào lò cho đỏ rực. (LTV)

KD: Cả chiều và tối qua, các trang mạng XH nóng hầm hập vụ sức khỏe ông Tổng- Chủ. Lo ngại, quan tâm có. Không tử tế cũng có. Đó cũng là điều bình thường của một XH, dù văn minh hay chậm phát triển trước sức khỏe của một lãnh đạo cao cấp đang có những hành động quyết liệt tiêu diệt bọn tham nhũng, trong một XH có quá nhiều phân ly.

Tuy nhiên, đến giờ phút này, điều có phần an tâm là mọi việc đang trở lại bình thường, và tình hình sức khỏe của ông đã được kiểm soát. Mọi lời suy đoán ác í có phần hóng hớt giật gân…

Quan điểm cá nhân của mình rất rõ ràng: Việc nào có lợi cho dân tộc, có lợi cho dân, cần ủng hộ. Dù XH này còn nhiều điều khiến dân bức bối, bất an vì nhiều bất công và rối loạn giá trị, mình vẫn ủng hộ ông Tổng- Chủ tiêu diệt bọn tham nhũng. Đó là việc lành, việc tối cần thiết cho dân tộc. Vì vậy, mong ông được bình an. Nhưng cần gìn giữ sức khỏe, không nên chủ quan 

Đương nhiên, mình tán thành quan điểm của nhà báo LTV, công cuộc chống tham nhũng mà chỉ phụ thuộc vào một cá nhân thì vẫn là “rủi ro toàn phần. Cần sớm có một thể chế một bộ máy luật pháp mà mỗi người dân đều có quyền tống bất cứ quan tham, quan đểu nào vào lò. Lò không phải của riêng ai mà Lò của Nhân Dân”

Title bài, chủ Blog xin đặt  😀

————— 

Khi mà truyền thông nhà nước không có bất cứ thông tin nào về sức khoẻ của ngài chủ tịch nước đang công cán ở Kiên Giang – nơi Nguyễn Thanh Nghị con trai đồng chí X là chúa tỉnh thì dân chúng phải chộp thông tin lề… mạng thôi.

Đừng trách dân chúng đổ xô lùng thông tin mạng mà khởi đầu từ fb của cô em xinh đẹp Lê Nguyễn Hương Trà.

Chuyện bà con quan tâm sức khoẻ ngài chủ tịch trong lúc lò của ngài đang cháy chưa rực là chuyện cần ghi nhận lòng dân muốn quá rồi, sốt ruột quá rồi cần tống hết bọn quan tham vào lò cho đỏ rực.

Nếu ngài mệnh hệ gì thì ai sẽ thay ngài đốt lò đây?

Câu hỏi ấy liên quan vận nước vì phụ thuộc một cá nhân rủi ro toàn phần. Cần sớm một thể chế một bộ máy luật pháp mà mỗi người dân đều có quyền tống bất cứ quan tham, quan đểu nào vào lò. Lò không phải của riêng ai mà Lò của Nhân Dân.

Trở lại chuyện sức khoẻ của ngài chủ tịch, điều mà cả người cảm tình với ngài và người không ưa ngài đang rất quan tâm theo cảm xúc của mình, rất tiếc vẫn chỉ toàn thông tin chưa chính thống.

Tuy vậy qua ba kênh có nguồn thông tin có uy tín mà gã dò hỏi thì cả ba đều nói:
– Việc ngài nhập viện là có thật.
– Hiện tại sức khoẻ của ngài đã ổn. Một nguồn tin thân cận với ngài khẳng định là rất ổn.

Khi gã viết những dòng kết này thì nhận một tin nhắn của người rất thạo tin cung đình báo là VTV sẽ có thông tin chính thức.

He he, nhà gã không nối mạng TV từ hai năm nay rồi. Chờ hóng mạng đưa tin lại vậy.

 

Khi mà truyền thông nhà nước không có bất cứ thông tin nào về sức khoẻ của ngài chủ tịch nước đang công cán ở Kiên Giang – nơi Nguyễn Thanh Nghị con trai đồng chí X là chúa tỉnh thì dân chúng phải chộp thông tin lề… mạng thôi.

Đừng trách dân chúng đổ xô lùng thông tin mạng mà khởi đầu từ fb của cô em xinh đẹp Lê Nguyễn Hương Trà.

Chuyện bà con quan tâm sức khoẻ ngài chủ tịch trong lúc lò của ngài đang cháy chưa rực là chuyện cần ghi nhận lòng dân muốn quá rồi, sốt ruột quá rồi cần tống hết bọn quan tham vào lò cho đỏ rực.

Nếu ngài mệnh hệ gì thì ai sẽ thay ngài đốt lò đây?

Câu hỏi ấy liên quan vận nước vì phụ thuộc một cá nhân rủi ro toàn phần. Cần sớm một thể chế một bộ máy luật pháp mà mỗi người dân đều có quyền tống bất cứ quan tham, quan đểu nào vào lò. Lò không phải của riêng ai mà Lò của Nhân Dân.

Trở lại chuyện sức khoẻ của ngài chủ tịch, điều mà cả người cảm tình với ngài và người không ưa ngài đang rất quan tâm theo cảm xúc của mình, rất tiếc vẫn chỉ toàn thông tin chưa chính thống.

Tuy vậy qua ba kênh có nguồn thông tin có uy tín mà gã dò hỏi thì cả ba đều nói:
– Việc ngài nhập viện là có thật.
– Hiện tại sức khoẻ của ngài đã ổn. Một nguồn tin thân cận với ngài khẳng định là rất ổn.

Khi gã viết những dòng kết này thì nhận một tin nhắn của người rất thạo tin cung đình báo là VTV sẽ có thông tin chính thức.

He he, nhà gã không nối mạng TV từ hai năm nay rồi. Chờ hóng mạng đưa tin lại vậy.