Đường cong…

Tác giả: NAG Dương Quốc Định

.KD: Quá nhiều chuyện buồn. Bạn bè gửi cho những bức ảnh trong veo, đẹp tuyệt trần, không có chủ đề. Mình tạm đặt là Đường cong… 😀  Xin đăng lên để bạn đọc chiêm ngưỡng, cho lòng nhẹ nhõm hơn

—————-

Video: 
 
♫ Angel’s Whisper ♫
 
Andy
 
Clip art animation of lots of colorful musical notes zooming in flying toward you from the distance

74c93-nhac_hoaicam10