Ngàn tỷ tàn tạ: Sếp lớn một thời hội khám với Đinh La Thăng

.
Trong số 12 dự án đắp chiếu, kém hiệu quả ngành Công Thương, một loạt dự án đã bị phanh phui sai phạm. Nhiều sếp lớn, cựu sếp đã phải tra tay vào còng.
.
KD: Mình chỉ không hiểu, bao nhiêu bài học xương máu thua lỗ, thất thoát, nhiều quan chức phải tra tay vào còng, không biết bao giờ XH này mới nhận ra “quả đắng” tư duy kinh tế Xin- cho, phản chiếu qua các mô hình kinh tế nhà nước, kinh tế tập đoàn. Quả đấm thép – kinh tế nhà nước, tập đoàn nhà nước “đấm” vào đâu? Hay đấm vào chính cái nước Việt liểng xiểng này bằng sự thua lỗ, bất tài, bằng tham nhũng vô tội vạ?

—————

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/media/du-an-ngan-ty-thua-lo-dap-chieu-loat-cuu-sep-tra-tay-vao-cong-525986.html