Chín

Tác giả: HUY CẬN (31/5/1919-31/5/2019)- theo FB Việt Văn (tức nhà thơ Hoàng Hưng)

.Xin post 1 bài thơ ông viết sau hoà bình mà tôi tin rất ít người biết. Tôi đọc ở đâu ko nhớ, nhưng thuộc từ năm học lớp 8 (1958) ở Trường PT 3 Việt-Đức Hà Nội. Một cảm thức không gian thời gian, thiên nhiên vĩnh cửu chỉ có ở Huy Cận ngay từ Vũ trụ ca! (Việt Văn)

.KD: Blog mình ít khi đăng thơ của các tác giả. Nhưng đọc được bài này hay tuyệt. Xin đăng lên để bạn đọc thưởng thức

—————  

Thu tới ngoài kia
Nghe nhân thơm trong trái nặng
Nghe nhựa ấm trong cành thưa
Nghe đu đẩy tiếng gió ru lúa chín
Xôn xao cuống lá rụng thay mùa

Thu tới ngoài kia
Biển chiều xao động
Biển như ngực thở bồi hồi
Đời đã chín nhiều mơ mộng
Buồm căng thuyền trẩy ra khơi

Cây thời gian xanh
Chín tròn mặt nguyệt
Nắng vườn dâu đã chín ruột tằm
Và những đàn ong đã kết
Những chuyến hoa đầy nhuỵ tháng năm.