Thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng là con cháu của ai???

Tác giả: Theo FB Sơn Vũ

KD: Trên mạng, đang ồn ào và truyền đi rất nhanh thông tin về các thành viên của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng vừa bị bắt ở Vĩnh Phúc. Thông tin này rất cần được kiểm chứng. Nay xin đăng lại để bạn đọc quan tâm, nếu biết có thể cung cấp thông tin đúng, sai cho rõ ràng. Khi có thông tin chính thức, chủ Blog cũng sẽ đăng tiếp:

“- Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Thị Kim Anh là cháu ruột nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
– Đặng Hải Anh tức Phạm Việt Thắng, thành viên, là con của Bộ Trưởng Phạm Hồng Hà.”
Theo fb TQH(16/6/2019)

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Phòng Chống tham nhũng, làm Trưởng đoàn.