“Dùng hàng Việt là … yêu nước” (!!!)

Tác giả: theo FB Nguyễn Vinh

KD: Trên mạng XH, đang lan truyền đi câu khẩu hiệu này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Thật hài hước và đắng!