“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”

 Tác giả: theo FB Lý Trực Dũng

————–   

Phải công nhận tay nào chấp bút soạn ra cái Nghị quyết có mấy khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” siêu thật. Vừa lạ, hấp dẫn, thời sự, li kỳ… và tất nhiên rất ‘hot’ cũng giống như khái niệm “đậm đà bản sắc dân tộc” ở một Nghị quyết nọ được tung hô khắp nơi mà thực ra chả ai hiểu chính xác thế nào là đậm đà.

Tiếp tục đọc