Ảnh đen trắng

KD: Dạo đó, đã bắt đầu dổi mới. Nhưng chưa có ảnh màu  😀

—————

“Ta đâu ngỡ kiếp này tri kỷ

Một chữ yêu đi suốt cuộc đời

Dây đàn đứt dư âm tuyệt kỹ

Vẫn chứa chan cung bậc người ơi…”

(Trích trong bài Kỳ duyên)