Thu xanh…

Tác giả: KD/KD

KD: FB gửi lại cho mình bài thơ đăng cách đây một năm- một bài thơ xưa cũ từ thời trẻ. Tròn 30 năm xa cách (1989- 2019). Tự nhiên muốn tìm lại bức ảnh xưa, bức ảnh nay để thấy thời gian như “vó ngựa câu ngoài cửa sổ”  😀  😦

Ai cũng bảo thu nay là thu nhất
Trời rất trong và nắng rất hanh
Màu cốm mới hiền ngoan thục nữ
Buồn đau tàn cho tâm hồn lên xanh

Quá khứ đã như mùa thu cũ
Gói hương vào ký ức mong manh
Sợi rơm vàng thơm tơ sen vương vất
Buộc lòng nhau những đêm sóng Hà thành
.
Chỉ nỗi nhớ không sao tàn được
Nên nụ cười vẫn gửi phía… không anh