Bố Mèo ngủ tận nơi nao?

Tác giả: NAG Nguyễn Sơn Hải

KD: Bố Mèo tự dưng đăng ảnh ngồi giữa bạn Chung Le (Mỹ) và mềnh, rùi hỏi một câu: “Hay chúng mềnh… ngụ đê”???  😀  . Đăng ảnh này lên trả lời Bố.  😀

————— 

Bố Mèo ngủ tận nơi nao?
Dì Duyên chân thấp chân cao ngó tìm
Tìm bố như thể tìm chim
Bố ngụ nước Mỹ đi tìm nước Nam