Xe lôi và… ba nàng

Tác giả: NAG Nguyễn Đình Toán 

Một chàng đi với ba nàng
Vừa… lôi, vừa … đạp hai hàng mồ hôi rơi
Đời người trí thức phút vui
Nỗi đau nhân thế khôn nguôi đêm dài   

(Tay lái lụa là TS Nguyễn Gia Hảo- phu quân của chị Phạm Chi Lan)  😀  😀  😀