Làm thế nào để có một Quốc hội mạnh?

Tác giả: theo FB Nguyễn Ngọc Chu

Đảng dẫu một mình lãnh đạo thì các tổ chức do Đảng lập ra cũng phải mạnh. Lúc đó các tổ chức này mới giúp cho Đảng thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng. Cho nên Đảng cần một Quốc hội mạnh chứ không phải một Quốc hội yếu.

Hiện nay trong Quốc hội rất nhiều ĐBQH có bằng cấp nhưng hàm lượng trí tuệ lại rất thấp. Đó là chưa nói đến một loạt các ĐBQH cơ cấu theo tổ chức, giới tính, dân tộc, vùng miền … chỉ mang tính đại diện chứ không có giá trị hoạt động đích thực. Tất cả đã làm cho Quốc hội yếu đi nên không giúp được cho Đảng đã đành, lại còn ảnh hưởng tiêu cực lên sự lãnh đạo của Đảng (Nguyễn Ngọc Chu)

KD: Một QH mà “Mạnh yếu phải đâu do dân quyết/ Phần nhiều do ý Đảng mà thôi”  😀

Hị…hị… Mềnh thích nhất là mềnh cũng mới chỉ ở tuổi “trung niên”  😀  😀  😀

—————–

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

1. Đề xuất của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Nguyễn Khắc Định ( Lao Động 10/9/2019) về nâng độ tuổi thanh niên lên 35 hay 40 thêm một lần khẳng định hàm lượng trí tuệ của các “nghị sĩ” đang ở mức báo động tai họa.

Chắc chắn ông Nguyễn Khắc Định đã nghĩ kỹ lắm rồi mới đưa ra đề xuất này, chứ không phải bồng bột như tuổi thiếu nhi mà hồn nhiên phát biểu. Phát biểu kiểu ông Nguyễn Khắc Định trong Quốc Hội có thể liệt kê nhiều trang. Trích dẫn ra thật không đẹp cho Quốc Hội, và chỉ làm cho nhân dân thêm buồn

2. Thật sự không biết ông Nguyễn Khắc Định đề xuất quy định tuổi thanh niên lên 40 để làm gì? Để bắt lính chăng? Trong nhân dân truyền đời đã thừa nhận, rằng tuổi 40 là lên ông. Bởi vì 18 tuổi sinh con, 36 tuổi có cháu. 40 tuổi có người có dến 2,3 cháu nội ngoại. Sao lại còn bắt là thanh niên?

Nhưng không bàn về sự to gan đòi “can thiệp quy luật tự nhiên” của ông Nguyễn Khắc Định. Mà nói về điều Đảng cần ở Quốc hội.

3. Đảng dẫu một mình lãnh đạo thì các tổ chức do Đảng lập ra cũng phải mạnh. Lúc đó các tổ chức này mới giúp cho Đảng thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng. Cho nên Đảng cần một Quốc hội mạnh chứ không phải một Quốc hội yếu.

Hiện nay trong Quốc hội rất nhiều ĐBQH có bằng cấp nhưng hàm lượng trí tuệ lại rất thấp. Đó là chưa nói đến một loạt các ĐBQH cơ cấu theo tổ chức, giới tính, dân tộc, vùng miền … chỉ mang tính đại diện chứ không có giá trị hoạt động đích thực. Tất cả đã làm cho Quốc hội yếu đi nên không giúp được cho Đảng đã đành, lại còn ảnh hưởng tiêu cực lên sự lãnh đạo của Đảng.

4. Nhưng một Quốc hội yếu không giúp được cho Đảng chỉ là một mặt. Mặt quan trọng khác, là một Quốc hội yếu thì không thể đối phó được với sự xâm lăng nham hiểm bạo tàn của Trung Quốc.

5. Bởi thế, Quốc hội khóa tới đây phải là một Quốc hội mạnh. Muốn có một Quốc hội mạnh thì đó phải là một Quốc hội do nhân dân tự do lựa chọn, chứ đó không thể là một Quốc hội cơ cấu – Đảng cử dân bầu.

Vì sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và vì sự hùng cường của Dân tộc, mọi công dân phải hành động để chọn được các ĐBQH xứng đáng cho Quốc hội khóa tới. Đó là quyền lợi và nghĩa vụ công dân trước vận mệnh Tổ quốc.

Không ai được quên nghĩa vụ làm thế nào để có một Quốc hội mạnh.