Áo dài ở Thành cổ Tam quốc

Tác giả: KD/KD

.KD: Không biết thời Tam Quốc có bao nhiêu thành cổ, nhưng thành cổ Kinh Châu, thành cổ Tương Dương nơi chúng mình đến thăm …, là những minh chứng  sinh động của một lịch sử tàn bạo giành đất, giữ đất, thâu tóm đất đai và tranh đoạt đế vương

——————————

Mặc dù đi du lịch khá nhiều nước, nhưng mặc áo dài ở xứ người, lại là ở những thành cổ  thời Tam quốc thì đây là lần đầu tiên

Thời kỳ Tam Quốc là một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử Trung Hoa cổ xưa. Tuy thời gian tồn tại của nó ngắn ngủi (190-280), nhưng đây là một giai đoạn giao tranh hỗn loạn đẫm máu và nước mắt giữa các phe phái trong các vùng đất của Trung Hoa cổ xưa nhằm tranh đoạt bá vương.

Trước Đông Môn (cửa Đông) của Thành cổ Kinh Châu


Tiếp tục đọc