Vì sao dân mất lòng tin vào lãnh đạo?

Tác giả: Tô Văn Trường

Xét trên khía cạnh nào đó, thì thế nước hiện nay hiểm nghèo hơn thời bọn Minh Thành Tổ tấn công Việt Nam triều Hồ Quý Ly. Bởi vì thời đó, nhân dân quay lưng, nhà Hồ đơn độc, nhưng giặc chưa ở trong nhà, chưa ngồi lẫn chốn quan trường, chưa cắm sâu vào những tử huyệt, chưa lung lạc được chính sách, và can dự được vào kinh tế của nước ta.

Tôi không tán thành việc đưa cán bộ sang Trung Hoa “học” quy mô lớn, đông, định kỳ như hiện nay … Nếu không làm được thì tốt nhất nên chấm dứt việc trao đổi học tập cán bộ giữa 02 đảng vì chính Tàu đã tự lột mặt nạ, vứt bỏ quan hệ  “4 tốt & 16 chữ vàng’ trắng trợn, công khai xâm lược lãnh hải chủ quyền của nước ta và thò bàn tay “lông lá” vào sâu trong các hoạt động chính trị, kinh tế xã hội của đất nước.

KD: Thật khó tưởng tượng nổi. Khi lòng dân căm phẫn dã tâm và hành động của Tàu đến vậy, mà còn cử cán bộ sang Trường Đảng của một tỉnh ở Tàu học. Không hiểu học gì?

Học làm kiếp nô lệ chăng?

—————-

Ảnh báo Tuổi trẻ

Trên mạng có bài viết ngắn gọn, súc tích của PGS Mạc Văn Trang tiêu đề “Nhục không thể tưởng tượng” nguyên văn như sau:

      “1. Một quốc gia có Viện Hàn lâm khoa học, có Học Viện Hành chính, Học viện chính trị… mà đưa cán bộ sang trường đảng của 1 tỉnh nhờ đào tạo (?)

  1. Kẻ thù truyền kiếp đang chiếm đóng trái phép một phần lãnh thổ nước ta, lại đang tiếp tục xâm lược biển đảo, giết hại đồng bào mình mà vẫn đâm đầu sang để nó dạy dỗ (!);
  2. Nhân dân hoàn toàn có quyền gọi lũ cán bộ đi sang Tàu đào tạo là bọn việt gian, bán nước, tay sai cho giặc!
  3. Tổ tiên ta có bao giờ làm thế không? Trên thế giới, có nước nào hèn, nhục như thế không?

Tiếp tục đọc