Đi đâu cũng gặp yêu quái. Nếu không dẹp, dân ắt sống trong Địa Ngục Tự khỏng lồ

Tác giả: theo FB Chu Mộng Long

Nhưng tôi hình dung, Thích Thanh Toàn yêu quái một, Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu quái mười khi cho phép yêu tăng Thích Thanh Toàn sở hữu khối tài sản khủng ấy! Không chừng nay mai các cao tăng trong giáo hội đồng loạt thi nhau phạm giới và xin hoàn tục?

Chợt nhớ có một đại biểu quốc hội đề nghị không thông qua điều luật công dân tố cáo lãnh đạo đã về hưu. Lo cho đồng chí của mình hay lo cho chính mình? Mà đó không phải là lo, chỉ là kế dọn đường cho mình hạ cánh an toàn. Tạo ra tiền lệ có lợi cho người khác cũng là dọn đường có lợi cho mình!

Tôn giáo yêu quái. Giới thống trị cũng yêu quái. Nếu không thẳng tay dẹp bọn yêu quái lộng hành này thì dân ắt sống trong Địa Ngục tự khổng lồ! (CML)

KD: Thời Kim tiền làm ma quái nên nó vậy. Pháp quyền cũng nằm bẹp dưới Kim Tiền. Ai dẹp đây?  😦

——————–

Nghe tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấp thuận cho yêu tăng Thích Thanh Toàn sở hữu tài sản khủng vài ba trăm tỷ khi hoàn tục làm cho Chu mỗ viêm tai đến mức… phải viết thêm bài nữa.

Đã xuất gia thì vô sản, mọi tài sản đóng góp của dân đều phải là tài sản công để làm việc từ thiện. Nếu là tài sản riêng thì rõ ràng nhà sư đã trục lợi bằng con đường lừa đảo, thuộc tội hình sự.

Đi tu Phật mà lợi dụng dân ngu bày trò cúng ma để lừa đảo chiếm đoạt vài ba trăm tỉ làm của riêng thì rõ ràng là tu không thành Phật mà thành yêu quái. Kỳ cùng xưa nay chưa hề có nhà tu nào to gan công khai khối tài sản có được trong thời gian tu hành để làm của riêng!

Nhưng tôi hình dung, Thích Thanh Toàn yêu quái một, Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu quái mười khi cho phép yêu tăng Thích Thanh Toàn sở hữu khối tài sản khủng ấy! Không chừng nay mai các cao tăng trong giáo hội đồng loạt thi nhau phạm giới và xin hoàn tục?

Chợt nhớ có một đại biểu quốc hội đề nghị không thông qua điều luật công dân tố cáo lãnh đạo đã về hưu. Lo cho đồng chí của mình hay lo cho chính mình? Mà đó không phải là lo, chỉ là kế dọn đường cho mình hạ cánh an toàn. Tạo ra tiền lệ có lợi cho người khác cũng là dọn đường có lợi cho mình!

Lại chợt nhớ đến cựu Hiệu trưởng trường tôi. Trước khi hết nhiệm kỳ, ông ta ký cả loạt quyết định cho hàng loạt lãnh đạo cấp khoa được hưởng phụ cấp chức vụ cho đến khi cầm sổ hưu. Tôi nói thẳng vào mặt Trưởng phòng Tổ chức, rằng đó là trò yêu quái. Ông ta ký cho người khác để dọn đường cho chính ông ấy. Đúng như dự đoán. Khi ông ấy hết nhiệm kỳ, ông ấy mặc nhiên theo tiền lệ, vẫn hưởng phụ cấp Hiệu trưởng cho đến lúc nghỉ hưu. Mà ông ta thì được kéo dài tuổi hưu đến 10 năm. Vậy là 10 năm không làm Hiệu trưởng nhưng mặc nhiên ông vẫn hưởng lương và chức vụ Hiệu trưởng. Tôi nói, với tiền lệ ấy, có những thời điểm dân è cổ ra nuôi một lần hai ba bộ máy lãnh đạo, mặc dù những người này không làm gì cả!

Tôi phải vạch mặt tính chất yêu quái của đám yêu quái này khi chỉ rõ chúng dùng Thông tư của Nghị định xưa rích (Nghị định cho phép cán bộ quản lý kéo dài tuổi hưu không quá 6 tháng) áp dụng cho Nghị định mới toanh (Nghị định kéo dài tuổi hưu cho Giáo sư, Tiến sĩ, trong đó Giáo sư đến tối đa 10 năm), nhưng phải đến hơn cả năm mới giải quyết xong.

Tôn giáo yêu quái. Giới thống trị cũng yêu quái. Nếu không thẳng tay dẹp bọn yêu quái lộng hành này thì dân ắt sống trong Địa Ngục tự khổng lồ!