Mới đúng …một nửa!

Tác giả: theo FB Nguyễn Như Phong

Vì kiêu ngạo công sản mà dẫn đến những việc làm, những chủ trương, quyết sách bất chấp quy luật… Và cho rằng : Người Cộng sản làm được hết, dám ” thay trời đổi đất”, dám ” vắt đất ra nước”…dám thay đổi thiên nhiên, và bắt tất cả các tầng lớp nhân dân phải làm theo ” ý của những người cộng sản”… Ai không đồng ý, hoặc có tiếng nói khác thì là ” phản động” , là ” thoái hóa, biến chất”… Tóm lại : Bệnh Kiêu ngạo Công sản là căn bệnh : Tự cho mình là duy nhất Đúng! Và không chấp nhận những sự khác biệt về tư tưởng? Và khi sai lầm thì tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan, cho ” thế lực thù địch” (Nguyễn Như Phong)

KD: Nguyễn Như Phong là một nhà báo, rùi một Quan báo của ngành CA. Đọc bài viết này, hẳn có những bạn đọc lại “moi móc” quá khứ NNP. Nhưng mình nghĩ, nhận thức của con người là cả một hành trình, một quá trình. Khi không còn đương chức nữa, NNP nói thật những suy nghĩ của mình, cũng vẫn là tốt hơn sống trong dối trá, nói bằng cái đầu của người khác

Bản chất của bệnh “kiêu ngạo CS” là gì? Chính là thói thỏa mãn và cố tật gia trưởng của anh nông quê có những thành công nhất định. Khi đó, trong con mắt kẻ kiêu ngạo, chỉ có “bố mày” là giỏi nhất, đúng nhất, duy nhất!  😀

Chính vì kiêu ngạo, và gia trưởng mà thành cố chấp, lại lo sợ cho quyền lực- cho đặc quyền đặc lợi- mà kiên quyết rồng rắn quanh… lũy tre làng  😀  😀  😀 

——————-  

Đọc thêm: https://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/can-phuong-thuoc-dac-tri-benh-cong-than-va-kieu-ngao-cong-san-593239

Ảnh: CDNVN.COM

Tôi đọc rất kỹ những bài viết về thói công thần và bênh kiêu ngạo cộng sản đăng trên báo QĐND… Bài viết rất đúng, rất trúng và cảnh báo được sự nguy hại cho cán bộ, đảng viên nếu như ” mắc ” hai căn bệnh này.

Nhưng tôi thấy, những điều mà các tác giả viết trong bài báo đó mới đúng…một nửa? Hoặc họ biết, những không dám nói hết!
Phải nhìn nhận ra một điều thế này : Những người cộng sản mắc căn bệnh Kiêu ngạo Cộng sản ngay khi đứng vào hàng ngũ Cộng sản.

Vì kiêu ngạo công sản mà dẫn đến những việc làm, những chủ trương, quyết sách bất chấp quy luật… Và cho rằng : Người Cộng sản làm được hết, dám ” thay trời đổi đất”, dám ” vắt đất ra nước”…dám thay đổi thiên nhiên, và bắt tất cả các tầng lớp nhân dân phải làm theo ” ý của những người cộng sản”… Ai không đồng ý, hoặc có tiếng nói khác thì là ” phản động” , là ” thoái hóa, biến chất”… Tóm lại : Bệnh Kiêu ngạo Công sản là căn bệnh : Tự cho mình là duy nhất Đúng! Và không chấp nhận những sự khác biệt về tư tưởng? Và khi sai lầm thì tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan, cho ” thế lực thù địch”… Không bao giờ dám nhận : Sai lầm này là của Bộ Chính trị, là của Trung ương…Và chưa bao giờ thấy có Đảng nào dám xin lỗi nhân dân!

Tôi không hiểu các cơ quan lý luận của Đảng đã khi nào ngồi nghiên cứu, đánh giá lại tất cả những gì chúng ta đã thất bại trong hàng chục năm qua về xây dựng , phát triển kinh tế hay chưa? Và phân tích kỹ, tìm ra câu hỏi : Tại sao lại có sai như vậy? Và bây giờ, để tránh lặp lại vết xe đổ, thì cần phải làm gì? Làm như thế nào?

Đã bao giờ các cơ quan của Đảng ngồi phân tích cho thật khách quan, công bằng là : Tại sao hệ thống XHCN lại sụp đổ? Trong sự sup đổ này, cái gì là do chính người công sản gây ra?

Tôi không rõ các cơ quan lý luận của Đảng đã có khi nào tập trung phân tích : Bệnh kiêu ngạo Cộng sản đã khiến cho chúng ta mắc phải những sai lầm gì trong suốt quá trình lịch sử?

Và nói không quá lời thì : Tất cả những gì chúng ta đã thất bại, đã làm cho đất nước chậm phát triển không tương xứng với tiềm năng của đất nước, của trí tuệ người Việt… Chính là từ căn bệnh ” Kiêu ngạo Cộng sản”.

Cho nên, làm cái gì mà cũng cho rằng: Ta mới là Duy Nhất Đúng, thì thế nào cũng là nguyên nhân cho sự thất bại!