Nắng mới ở Thành cổ Kinh Châu (TQ)

KD: Thú thật, quá mệt mỏi với thông tin của XH này. Muốn được thư thái, được bình an tâm hồn mà khó quá.   

Xin đưa bức ảnh chụp với nắng mới để lòng nhẹ nhõm  😀