Cảm thương thế sự

Tác giả: Phạm Xuân Nguyên

Trốn thân phận và trốn lương tâm
Dân cùng quẫn và quan phè phởn
Giàu và nghèo đều tìm cách trốn
Đất nước này biết trốn vào đâu? (PXN)

KD: Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên gửi cho bài viết này- Cảm thương thế sự. Buồn đau, cay đắng. “Đất nước này biết trốn vào đâu”.

Trốn vào nơi ánh sáng văn minh cũng đang…ngủ đông say sưa  😦  😦  😦

————————  

CHÁY

Cháy và cháy đất nước tôi đang cháy

Cháy Rạng Đông cháy cả Việt Xô

Pháo hạm nổ từ tháng Mười năm ấy

Lửa cháy lan đến tận bây giờ

(28/9/2019)

CHẾT

Chết và chết dân nước tôi đang chết
Chết tàu bè chết thực phẩm thuốc men
Chết giữa biển chết trong thùng xe nghẹt
Chết nơi tha hương xa xứ kiếm tiền.

“Con ngạt thở mẹ ơi con đang chết”
Nhắn xong tin cô gái trẻ chết rồi
Container âm hai lăm độ rét
Hồn em có về nước Việt lạc trôi…

(28/10/2019)

TRỐN

Trà My trốn chui trong container
Chín doanh nhân trốn bay nhờ chuyên cơ
Cô gái chết chân chưa chạm đất Anh quốc
Chín kẻ kia tiếp đất Hàn nhởn nhơ.

Trốn và trốn mọi người cùng trốn
Trốn nước mình để được thoát thân
Dân nghèo trốn mong thoát đời cùng khốn
Quan không nghèo trốn để yên thân.

Trốn và trốn ta mình cùng trốn
Trốn công khai trên các diễn đàn
Mồm leo lẻo tinh thần trách nhiệm
Việc xảy ra ngậm miệng gian ngoan.

Trốn thân phận và trốn lương tâm
Dân cùng quẫn và quan phè phởn
Giàu và nghèo đều tìm cách trốn
Đất nước này biết trốn vào đâu?

(29.X.2019)