Hệ lụy của sáng tạo Made in Quoc hoi

Tác giả: theo FB Lao Ta (Không vui cười sẽ mau già)

KD: Mạng XH đang ồn ào với khái niệm “Nước Ngoài”. Đủ biết cái hèn của một nhóm hay một cá nhân quan chức cao cấp trước an ninh, chủ quyền QG cũng sẽ là nỗi nhục ê chề cho dân tộc đó.

Buồn cười nhất, ĐBQH Dương Trung Quốc, người chất vấn khái niệm “nước ngoài” giờ được cư dân mạng gọi là ông Dương Nước Ngoài  😀 

————– 

Chưa biết thâm ý và viễn kiến của tướng Trần Việt Khoa đến đâu khi gọi Trung Quốc là nước ngoài. Cũng chưa biết ông gọi thế là theo chỉ đạo của ai, cấp nào. Nhưng hệ lụy của thứ sáng tạo thuộc bản quyền không thể tranh cãi của Quốc hội Việt Nam thì nhãn tiền ngay tức khắc. Chẳng hạn, theo cách của ông Khoa, thì hàng loạt văn bản hoàn toàn có thể có những câu sau đây:

-Nước cộng hòa nhân dân Nước Ngoài.
(Có thể khiến nhiều người hiểu thế giới đã đến giai đoạn đại đồng)

-Đảng cộng sản Nước Ngoài.
(Dễ bị hiểu sang một hình thức mới của Quốc tế cộng sản, tổ chức đã tử vong từ lâu)

-Tình hữu nghị Việt Nam-Nước Ngoài đời đời bền vững.
(Sẽ có người thắc mắc chính đáng: Chả lẽ thế giới chỉ còn hai nước?)

-Có bảy tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với Nước Ngoài.

(Rất gay về kiến thức và nguy hiểm về kế sách an ninh, vì trên thực tế số tỉnh của Việt Nam có chung biên giới với nước ngoài nhiều hơn (bởi phải kể cả những tỉnh có đường biên giới với Lào và Campuchia)

-Ông Dương Nước Ngoài gay gắt đặt câu hỏi với các đại biểu Quốc Hội tại sao chúng ta phải né tránh Nước Ngoài?
(Có thể hiểu một ông Dương người nước ngoài nào đó ngồi chễm chệ giữa Quốc hội Việt Nam và cật vấn các đại biểu Quốc hội).

Và đây liệu có phải là một câu văn châm biếm lãnh đạo, thách thức Cục xuất bản tức tốc ra công văn đóng dấu mật để chấn chỉnh:

-NƯỚC NGOÀI là NƯỚC NGOÀI đầu tiên Tổng bí thư đến thăm kể từ khi đồng chí được bầu lại làm lãnh đạo cao nhất của Đảng. Hội đàm với lãnh đạo NƯỚC NGOÀI, đồng chí Tổng bí thư một lần nữa khẳng định lập trường kiên định, nhất quán của Việt Nam là không bao giờ cho phép các thế lực NƯỚC NGOÀI dùng lãnh thổ Việt Nam để chống lại NƯỚC NGOÀI.

Ha ha, Quốc hội mình vui phết, hơn đứt sới chèo!