Thư giãn: Nghị sĩ và gái mại dâm

Tác giả: theo FB An Van Tao

——————–

Sự tương đồng trong tư duy châm biếm, mỉa mai của người Việt Nam và Pháp:

Người đàn ông tự giới thiệu :
– Xin chào ! Tôi 46 tuổi. Tôi là đại biểu quốc hội và tôi lương thiện !

Cô gái đáp :
– Xin chào ! Tôi 32 tuổi. Tôi là gái mãi dâm và tôi còn trinh !