Chả lẽ lại có một thứ “Luật rừng” ở Tòa án hay sao?

Tác giả: theo FB Nguyễn Như Phong

Quả là hết chịu nổi khi nhìn tấm ảnh này .
Tôi nghĩ, tấm ảnh này đáng đưa vào một chương trong lịch sử của tư pháp VN cận đại! Và quả là không còn gì để nói về cái cách mà Tòa áp dụng với luật sư.
Nhưng người ngồi ghế xét xử của phiên Tòa này đã ngồi xổm trên pháp luật.

.KD: Bức ảnh đẹp, lột tả hết mức sự chuyên chính của Tòa án ở VN  😀

  • Để bạn đọc hiểu được bức ảnh gây chấn động dư luận mạng, vì những người hiểu biết cảm giác rất xấu hổ, xấu hổ thay cho thứ “Luật rừng” luôn hiện hữu trong XH, ngay ở tòa án, xin đọc tiếp bài đăng bên dưới của báo Người Lao động

—————-  

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Quả là hết chịu nổi khi nhìn tấm ảnh này .
Tôi nghĩ, tấm ảnh này đáng đưa vào một chương trong lịch sử của tư pháp VN cận đại! Và quả là không còn gì để nói về cái cách mà Tòa áp dụng với luật sư.
Nhưng người ngồi ghế xét xử của phiên Tòa này đã ngồi xổm trên pháp luật.

Tiếp tục đọc