Sài Gòn…

Tác giả: Ảnh- NAG Bùi Ngọc Lâm

KD: “Con đường xưa ta đi” (*)
Nắng vàng dát tóc hoe hoe
Lá me thêu hoa vạt áo
Mải vui quên cả nẻo về  😀
————–
(*) Câu của Thầy Phát Hòa

Ảnh mình và cô em dâu, con cậu ruột   😀