Người lính già Nguyễn Trọng Vĩnh đã về Trời

KD: Thông tin trên mạng cho biết, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người lính già can trường, chính trực, đã về Trời. 

Blog KD/KD xin được chia buồn nỗi đau sâu sắc với chị Nguyễn Nguyên Bình- nhà văn, con gái Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Gia quyến. 

Những người dân yêu nước, trong đó có chủ Blog, xin kính cẩn bái biệt Ông- người lính già nhân cách sáng trong, đẹp đẽ  😦

—————

Xin đăng thông báo để bạn đọc chia sẻ (theo Blog Tễu)

THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT LÃO TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH

Chúng tôi vô cùng xúc động và kính tiếc báo tin:

LÃO TƯỚNG – NHÀ NGOẠI GIAO NGUYỄN TRỌNG VĨNH

Sinh năm 1916
Nguyên quán: Vĩnh Tiến – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Tham gia Cách mạng từ năm 1937

ĐẠI SỨ VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC (1974-1987)
PHÓ BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG (1961)
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

BÍ THƯ TỈNH ỦY CÁC TỈNH PHÚC YÊN (1946) – THÁI BÌNH (1947) THANH HÓA (1961-1964)

PHONG TƯỚNG QĐND VIỆT NAM NĂM 1959

Đã từ trần hồi 04h43’, ngày 26 tháng 12 năm 2019
(tức ngày 01 tháng Chạp năm Kỷ Hợi)

Hưởng Đại thọ 104 tuổi.