Kẻ đánh mất Quốc thể

Tác giả: FB Nguyễn Ngọc Chu

KD: Những kẻ đánh mất Quốc thể không chỉ là những kẻ được Ts Nguyễn Ngọc Chu nêu tên trong bài này, mà còn là những kẻ “chui trong đống rơm nên chưa bị lộ” nhưng tàn phá đất nước bằng những  chỉ đạo dự án “đắp chiếu”, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, vẫn bệ vệ, mặt bóng nhẫy vì mồ hôi nước mắt người dân lao động

—————–  

v..v… 

Kẻ đánh mất Quốc Thể chính là hàng chục cựu UVTƯ Đảng bị tống vào lò hoặc bị kỷ luật vì đã tàn phá tài sản nhà nước như Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Hiến…

Kẻ đánh mất Quốc thể chính là các cựu UVTƯ Đảng hàng ngày rao giảng đạo đức, hàng đêm đếm tiền tham nhũng như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn…

Kẻ đánh mất Quốc Thể chính là các tướng lĩnh “thét ra lửa” lấy vỏ bọc chống tội phạm để phạm tội như Trần Việt Tân, Phan Văn Vĩnh, Bùi Văn Thành…

Kẻ đánh mất Quốc thể chính là các quan phụ mẫu cướp đất của dân để làm giàu như Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín…

Kẻ đánh mất Quốc thể chính là những Tư bản Cộng sản lợi dụng lỗ hổng cơ chế để biến sở hữu toàn dân thành sở hữu cá nhân như Vũ Nhôm, Út Trọc, Phạm Nhật Vũ…

Chính chúng đã đánh mất Quốc thể. Chính chúng đã lũng đoạn quyền lực, làm khánh kiệt Quốc Gia, đẩy bao người dân vào cảnh khốn cùng phải bỏ quê hương ra nước ngoài kiếm sống.