Một ông đi với ba nàng

KD: Tìm được bức ảnh này, có cả thơ bình, của Phạm Xuân Nguyên, đã gần một năm trôi qua. Không khỏi buồn cười. Xin đăng lên cho thư thái ngày đầu năm mới

—————