Cánh bướm hồng

Tác giả:

KD: Không thể hình dung được sự tuyệt vời. Chỉ có thể đặt tên là Cánh bướm hồng. Cứ lung linh, run rẩy, thanh tao như… trong mộng  😀

Xin bạn đọc hãy nhấp vào đường link, nàng sẽ hiện ra  😀

—————————

https://66.media.tumblr.com/d7475813dafb4d2c1274aaa36717b5cf/fcf313a86bd6d492-d2/s540x810/977cda5a36ed06cebeeb2198afade7b060c5a0e0.gifv?fbclid=IwAR0Hvh-M78AZA_Nx9_BcBhcAJXXx5WFhI09k2H3a4BlLx7h9p8xyixiUysw