Cách ly lý luận

Tác giả: theo FB Nguyễn Thành Phong

KD: “Mọi lý luận đều màu xám/ Chỉ hưởng thụ mãi… xanh tươi”  .  😀  😀  😀

——————  

Lý luận nào nơi khách sạn năm sao?
Lý luận nào nảy nở ở sân golf?
Cứ tung tẩy chém vè hội thảo
Mặc đời nghèo cơm nát canh suông!

Miệng xoen xoét Tây Phương giẫy chết
Bay phi cơ hạng nhất đến mà thương?
Rồi về lại, lại tính đường uốn lưỡi
Đã đại dịch rồi còn thêm mối tai ương.

Cách ly, cách ly, tất cả hãy cách ly
Nhốt lý luận trong phòng cách ly âm
Nhân chống dịch đang mùa quyết liệt
Cho lý luận này vĩnh viễn cách ly dân!