Nói lấy được

Tác giả: Ts Tô Văn Trường

.KD: Ngay sau khi đọc bản giải trình của Bộ Công thương về dự án bô xit Tây Nguyên, Ts Tô Văn Trường và Ts Nguyễn Thành Sơn đều gửi cho Blog KD/KD hai bài viết phản biện lại những vấn đề mà Bộ Công thương đề cập, và phản biện lại những ý kiến của họ.

Để rộng đường công luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, xin đăng lên cả hai bài viết của hai TS.

Cảm ơn Ts Tô Văn Trường- Ts Nguyễn Thành Sơn

—————–

Mấy ngày qua, dư luận lại nóng lên khi Bộ Công thương “phản pháo”
đưa ra một bản tường trình mới về hiệu quả kinh tế xã hội của dự án bô xit Tây Nguyên. Đấy là theo cách tính chủ quan, cố tình nhằm trấn an lãnh đạo Nhà nước. Mà cứ nghe Bộ Công thương trấn an như vậy lại làm cho người dân bất an hơn bởi vì thực tế lỗ quá lớn, mà thời gian chờ lãi chỉ là cái bánh vẽ tức là bà con ta còn phải chờ “dài cổ”!

Hơn thế, phần tác động xấu đến môi trường xã hội thì lại được Bộ Công thương lướt qua rất nhanh, cứ như là chuyện nhỏ như con thỏ. Một lần nữa, Bộ Công thương hay nói chính xác hơn là những người say sưa theo đuổi dự án bô xit Tây Nguyên đã nói lấy được! Tiếp tục đọc