Báo động ở Hội An

Tác giả: Nguyên Ngọc

Hội An rất đẹp, mà đã là người làm nghệ thuật thì tất phải biết, cái đẹp bao giờ cũng mong manh, càng đẹp càng mong manh. Hội An lại rất nhỏ, đã quá đẹp lại quá nhỏ, nên càng rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần một chút thô bạo và ngu dốt, là tai họa rồi.

.KD: Bỗng nhớ, dạo Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trao giải cho Nguyễn Sự, nhà văn Nguyên Ngọc có nói một câu như sau:  “Với một vị quan chức như Nguyễn Sự, “tác phẩm” của anh chính là toàn bộ không gian và con người Hội An, một tác phẩm đang sống, đang thở mỗi ngày, liên tục đổi thay, liên tục đóng góp những giá trị tinh thần cho đời sống hôm nay”. 

Hội An và Nguyễn Sự, Nguyễn Sự và Hội An- nói điều này để thấy vai trò to lớn của Nguyễn Sự trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa Hội An ra sao. Nay Nguyễn Sự “không còn” với HA, thì Ấn tượng Hội An sẽ chỉ còn hai chữ- “trọc phú”- là dễ hiểu

Làm văn hóa khó lắm. Đừng tưởng cứ có tý quyền lực, khuếch trương khẩu hiệu nọ, khẩu hiệu kia là … có văn hóa ngay. Đấy là “làm chính trị kiểu VN”, không phải là làm văn hóa.

————-

Tôi bắt chước anh Nguyễn Sự. Anh Sự được mời đi dự ra mắt chương trình hoành tráng ‘’Ấn tượng Hội An’’, anh từ chối.

Ở cương vị anh và lại ở ngay Hội An, ai cũng có thể hiểu cử chỉ đó của anh, mặc dầu anh đã về hưu, là một thái độ rõ ràng, dứt khoát. Nhưng mấy hôm sau anh lặng lẽ mua vé hai vợ chồng cùng đi xem, ‘’để cho biết họ thật sự làm gì ở đấy, rồi mình có nói gì mới có căn cứ mà nói chớ’’, anh bảo.

Tiếp tục đọc