36% không đồng ý cách chức Tất Thành Cang, họ là ai?

Tác giả: Nguyễn Kim Khanh

Hội nghị TW 9 sau 2 ngày đã kê’t thúc với nhiều nội dung q.u.a.n t.r.ọ.n.g, .trong đó có việc thi h.à.n.h kỉ luật Tất Th.à.n.h Cang. Trong cuộc bỏ phiếu thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t ông này, chỉ có 64% phiếu ta’n th.à.n.h. Thật đa’ng t.iếc vẫn có đến 36% không đồng ý. Dư luận nhân dân đặt câu hỏi? 36% kia, đã nói lên điều gì, những người trong diện 36% kia họ là ai và những con người đó, cái thứ lãnh đạo đó, có vì dân và vì cả đất nước này hay không? Quả thật, đó là tỷ lệ % đau buồn và nhức nhối không thể chấp nhận được.

KD: Mình ko biết nhà báo Nguyễn Kim Khanh. Chỉ biết là nhà báo của báo QĐND nay đã nghỉ hưu. Một nhà báo ở một tờ báo vốn “chính thống” hơn cả… chính thống, mà nay phải thốt lên, đặt câu hỏi về tỷ lệ 36% là của ai, trong vụ bỏ phiếu kỷ luật Tất Thành Cang

Đủ biết nhóm lợi ích của Tất Thành Cang, của anh Hai Japan không đơn giản. Cuộc đốt lò lịch sử, đã đưa bọn sâu mọt vào lò nhưng chắc chắn chưa thấm tháp gì với hiện trạng “sâu toàn quốc” thế này.  😦

Cải cách thể chế là con đường sáng duy nhất, trong đó xóa bỏ tư duy kinh tế Xin- cho, để đưa đất nước phát triển lành mạnh, pháp luật phải độc lập và thượng tôn mới thật sự có khả năng điều chỉnh mọi hành vi sống của con người, từ quan chức cao cấp tới dân thường, triệt tiêu đến mức thấp nhất ung nhọt tham nhũng và bè cánh lợi ích nhóm. 

————-  

Hội nghị Trung ương 9 khóa 12 đã quyê’t định cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Th.à.n.h ủy TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Th.à.n.h ủy TPHCM đối với Tất Th.à.n.h Cang là một quyê’t định đu’ng đắn, hợp lòng dân lúc này.

Rõ ràng, đây là thông điệp mạnh mẽ, thể hiện sự kiên quyê’t, không khoan nhượng và quyê’t tâm cao của Đảng và nhà nước VN trong cuộc chiê’n cam go, đầy thử thách d.i.ệ.t trừ quốc nạn tham nhũng đang tàn pha’ đất nước này, được hiểu sẽ không có vùng câ’m cho các quan tham vô lại, bè lũ h.ạ.i nước, h.ạ.i dân chúng đều phải bị trư`ng t.r.ị đích đa’ng.

Những người, trong số 64% ủng hộ việc cách chức Tất Th.à.n.h Cang họ là ai? Rõ ràng, họ là những công dân gương mẫu, một Đảng viên hội tụ đầy đủ phẩm chất tô’t đẹp nhất của người cộng sản chân chính, họ đang sống và làm việc vì nhân dân và vì cả đất nước này.

Họ đang thể hiện bản lĩnh chính trị của người cộng sản trên mặt trận chô’ng t.iêu cực, đối đ.ầ.u với tà quyền, một h.à.n.h đ.ộ.n.g cao cả đa’ng được người dân tôn vinh và ngưỡng mộ. Còn 36% kia họ là ai? Thật, đau đớn khi nhắc đến điều này. Bởi, trong số 36% này họ vẫn đang là đảng viên nhưng núp danh cộng sản, họ đang là Trung ương Uỷ viên, những lãnh đạo cốt ca’n của đất nước .

Tuy nhiên, 36% lá phiếu đã thể hiện rất rõ bản chất không cộng sản ở những con người này. Vì, những người đó đã mất tính Đảng, họ nhắm mắt trước sự thật, họ bẻ cong ca’n cân công lý vì một lý do nào đó, đã ủng hộ, bao che, bênh vực, chạy tội cho Tất Th.à.n.h Cang, một ke’ vi phạm pha’p luật n.g.h.i.ê.m trọng, như những ke’ t.ộ.i p.h.ạ.m n.g.uy h.i.ể.m nhất.

Vì thế, xin được nhắc lại, cái thứ 36% lãnh đạo ấy, được thể hiện tại Hội nghị trung ương 9 khóa 12 vừa qua, 100% đích thị họ là “một bộ phận không nhỏ” ca’n bộ đảng viên đã thoái hóa biến chất, cần phải tìm cho ra để vạch mặt chỉ tên và lập tức loại ra ngay khỏi bộ máy công quyền.

Tuy nhiên, lấy làm t.iếc nói như vậy không đồng nghĩa với việc dễ dàng tìm ngay ra cho được 36% con số đau buồn và nhức nhối này, họ đang như những bóng ma vô h.ì.n.h trong bóng tô’i, cố tình cản trở, biến th.à.n.h lực cản không thể coi thường trong cuộc chiê’n chô’ng tham nhũng được ví như cuộc chiê’n chô’ng giặc nội xâm của đảng, nhà nước lúc này vẫn còn đang gay go và quyê’t l.i.ệ.t nhất.

Xem ra, cuộc chiê’n chô’ng tham nhũng không hề đơn giản, bởi thế lực ngầm của “nhóm lợi ích” và những ke’ tham nhũng vẫn còn khá mạnh, hiện diện khắp mọi nơi, thậm chí đến cả thượng tầng lãnh đạo vẫn còn đến 36%. Thế nên, có người nói rất đu’ng rằng có ai dám chắc tỷ lệ 36% này không phải là những người đang dính tràm tham nhũng.

Một, câu hỏi được đặt ra, nếu không cùng hội cùng thuyền với những ke’ tham nhũng, tại sao? họ lại bao che, bệnh vực và chạy tội cho ke’ tham nhũng, câu hỏi này vẫn còn đang bị bỏ ngỏ và hy vọng một thời gian không xa nữa sẽ được giải đáp.

Nói như vậy, cần được hiểu,“nhóm lợi ích” và những ke’ tham nhũng…không cam tâm chịu chê’t, chúng sẽ chô’ng đối đến cùng cũng vì “lợi ích” sống còn của chúng. Vì thế, 36% đã phản a’nh đu’ng thực trạng hiện hiện nay. Tuy nhiên, 64% vẫn là quân số đa’ng khích lệ trong cuộc chiê’n chô’ng tham nhũng của đảng và nhà nước ta hiện nay đang được người dân đồng lòng ủng hộ.

Vì thế, cần phải thượng tôn pha’p luật, để “trị quốc, an lòng dân” sự cần thiết phải làm trong sách bộ máy là việc cần làm ngay lúc này, và đưa những ke’ tham nhũng dù chúng là ai cũng phải trư`ng t.r.ị trước pha’p luật đó là ý nguyện của người dân lúc này.

—————  

http://gnews.host/2018/12/28/36-khong-dong-y-cach-chuc-tat-thanh-cang-ho-la-ai/?fbclid=IwAR2fLoFd73am5E_nPFnwUHTDj9Dn6MiT6cmQO2tKUSGvC14Ds4-Oo45-H6Y